Seminář seznámí se základními projevy duševních onemocnění školáků

Epidemiologická opatření související s nemocí covid 19 se odrážejí a mají negativní vliv i na duševní zdraví dětí a adolescentů. V rámci MAP Beroun II. proto aktuálně pořádáme seminář nazvaný Děti s potřebou podpory duševního zdraví. Uskuteční se ve středu 29. září d 9 do 15 hodin v zasedací místnosti MěÚ Beroun v prvním patře. Akce je určena pro pedagogy ZŠ a další pracovníky organizací působících ve vzdělávání a sociálních službách . Seminář povedou MUDr. Lucia Vašková, dětská psychiatrička, a Mgr. Zdeňka Benešová, vedoucí Multidisciplinárního týmu duševního zdraví pro děti a adolescenty Pro zdraví 21 z.ú. Cílem semináře je vybavit pedagogické pracovníky ve školských zařízeních a pracovníky působící v sociálních službách základními znalostmi a dovednostmi pro řešení obtíží v oblasti duševního zdraví dětí a dospívajících. Seminář bude mít za cíl seznámit účastníky se základními projevy duševních onemocnění cílové skupiny ve školním a domácím prostředí. Nabídne základní orientaci v možnostech tříúrovňové pomoci cílové skupině a se základy komunikace duševních obtíží s dětmi, dospívajícími, jejich rodiči a dalšími spolupracujícími subjekty.

PŘIHLÁŠENÍ: ZDE