Školy mají poslední dva měsíce na čerpání financí ze Šablon II. Využijte toho!

Šablony, nebo-li tzv. projekty zjednodušeného vykazování, jsou jedním z možných zdrojů, prostřednictvím kterých mohou mateřské, základní školy a nově i SVČ či ZUŠ získat finanční prostředky na svoji činnost. Jejich kladem je především jednoduchost, malá administrativní náročnost a také možnost dobře reflektovat potřeby školy. Poslední možnost na podání skončí 28. 6. Poté nebude možné požádat o finanční prostředky z výzvy č. 63. Je škoda toho nevyužít! Se zaškolení a s administrací žádosti (při podání i během realizace) vám rádi pomohou naši administrátoři. Obraťte se na ně a zkuste to. Tato služba je poskytována zapojeným subjektům v MAP ORP Beroun II. zcela zdarma. Kontakt: Mgr. Tereza Houšková, teri.houskova@gmail.com , 777 84 17 75