Získané poznatky využijeme v praxi, pochvalovali si účastníci semináře

Patnáct vedoucích pracovníků základních a mateřských škol z Berounska se v druhé polovině května zúčastnilo třetího – závěrečného semináře kurzu Manažerská akademie, během kterého byla využita metoda STRUCTOGRAM® Structogram je úžasná a snadno pochopitelná a v praxi využitelná metoda, jak poznat „genetický kód“  osobnosti. Structogram je metodou osobnostího sebepoznání a lepšího porozumění toho, jak se chováte a jednáte. To poté můžete efektivně využít ve vztahu ke svému okolí. Tento program v sobě zahrnuje tři klíčové oblasti manažerské práce vedoucích pracovníků: Structogram® 1. jako Klíč k osobnímu úspěchu, 2. Klíč k poznání lidí a Klíč k jednání a dohodě. Proto byl program rozdělenm do tří celků, semináře se konaly v lednu, únoru, poslední byl kvůli pandemii uspořádán v druhé polovině května. Během seminářů měli účastníci možnost například zpracovat osobní structogram, naučit se, jak přenést poznatky do praxe. Milan Zajíček, který má více než 22 letou praxí při vzdělávání vedoucích pracovníků významných mezinárodních společností, stejně tak jako vedoucích pracovníků škol a školských zařízení, upozornil i na osobní předsudky, které ovlivňují naši komunikaci, pohovořil i o motivaci lidí, klíčových motivátorech a jiné.  Většina účastníků označila seminář za velmi přínosný a ocenila zejména využití získaných poznatků v praxi.