Připomínky k dokumentům lze posílat do 10. června

Na webu projektu MAP II. pod záložkou Dokumenty / Dokumenty k připomínkování byla zveřejněna aktualizovaná dokumentace MAP, kterou tvoří níže uvedené dokumenty:

  1. Agregovaný popis POTŘEB ŠKOL na území MAP SO ORP Beroun, verze 1.0, VI. 2020
  2. ROČNÍ AKČNÍ PLÁN pro území správního obvodu ORP Beroun na období od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2021, verze 1.0, VI. 2020 – RAP II. včetně příloh 1-4
  3. STRATEGICKÝ RÁMEC MAP pro území správního obvodu obce s rozšířenou působností Beroun, verze 7.0, VI. 2020 včetně Dohody o investičních prioritách
  4. Místní akční plán vzdělávání pro správní území obce s rozšířenou působností Beroun, verze 2.0, VI. 2020

Na aktualizaci dokumentů se podíleli členové Realizačního týmu včetně koordinátorů škol, pracovní skupiny MAP a další spolupracující subjekty, Výše uvedené dokumenty budou předkládány ke schválení Řídícímu výboru na jednání dne 18.6.2020. Vaše případné připomínky k dokumentům lze poslat prostřednictvím formuláře Google nejpozději do 10.6.2020.