První seminář učitele zaujal

Za hojné účasti se ve středu 10. dubna konal v zasedací místnosti MěÚ Beroun první seminář Základy Hejného metody pro učitele matematiky 1. stupně základních škola. Lektorka PhDr. Sandra Holáková     přítomné seznámila nejen se samotnou metodou, její koncepcí, ale i s nejrůznějšími pomůckami. Nechyběly konkrétními příklady. Součástí semináře byla diskuse o problémech a otázkách souvisejících se zavedením inovativního pojetí matematiky a přístupu k vyučování. Účastníci po po absolvování semináře obdrželi certifikát.