Soutěžní přehlídka Čímtačára se odehraje opět na internetu

Malí i větší umělci z Berouska mají jedinečnou šanci se opět přihlásit do dalšího ročníku online výtvarné přehlídky se soutěžními i nesoutěžními kategoriemi nazvané Čímtačára. Soutěžní přehlídka Čímtačára, která se koná pod záštitou MŠMT a za finanční podpory města Beroun, je určena je pro žáky, studenty, pedagogy výtvarné výchovy i amatérské výtvarníky. Inspirativním tématem letošního 3. ročníku je „Na křídlech“. Výtvarné práce se pouze nahrávají online, originální práce se nezasílají. V archivu www.cimtacara.cz si můžete prohlédnout okolo 6000 prací z předchozích ročníků, včetně těch oceněných odbornou porotou i těch, které získaly největší podporu při hlasování veřejnosti. Uzávěrka nahrávání prací je 30. 4. 2023 a výsledky budou známy začátkem června.

Vyhlašujeme 3. ročník online výtvarné soutěže. Inspirativní téma pro rok 2023 je „Na křídlech“. Soutěžní práce můžete nahrávat dle pravidel soutěže do 30. dubna 2023. Těšíme se!

Čímtačára si nedělá ambice nahradit klasické výtvarné soutěže, ale nabízí variantu čistě v online provedení.
Cílem našeho projektu je umožnit vystavení obrázků i těm, kteří nechtějí své originály odesílat do neznáma, ale zprostředkovat je širokému publiku. Prostřednictvím každoročních soutěžních i nesoutěžních přehlídek vytvoříme obsáhlou on-line galerii výtvarných prací žáků a učitelů výtvarných oborů i amatérských výtvarníků.
Soutěžní práce se nahrávají pouze v elektronické podobě a originály zůstávají jejich tvůrcům, v galerii můžete vidět všechny zaslané práce ihned po jejich nahrání. Zadáním parametrů vyhledávání si můžete prohlédnout jen některé kategorie nebo druhy škol nebo vyhledat školy ve „vašem“ městě. Tisíce prací by se do klasické výstavní síně nevešlo, ale zde si je můžete v klidu a pohodě prohlédnout kdykoli.
Portál se sofistikovaným vyhledávacím systémem slouží jako zdroj inspirace k tvorbě pro všechny, kdo přehlídku navštíví; učitelé výtvarné výchovy zde mohou čerpat náměty pro svou tvorbu v hodinách, žáci získají přehled o šikovnosti svých vrstevníků. Rodiny žáků zde mohou zhlédnout práce svých dětí bez nutnosti cestování a mohou je porovnat s pracemi jejich vrstevníků. Zájemci o studium na ZUŠ či středních uměleckých školách zde získají přehled o úrovni výuky i vlastní tvorbě učitelů odborných předmětů.
V prvním ročníku vznikla naprostá většina prací při distanční výuce, ve druhém ročníku vznikaly práce pod vedením pedagogů a zapojilo se větší množství základních škol. Doufáme, že třetí ročník soutěže bude neméně úspěšný. Odborná porota je připravena hodnotit a my všichni se těšíme na originální výtvarné práce ze široka – daleka 🙂
Rovněž třetí ročník podpořilo grantem naše domovské město Beroun a získal záštitu MŠMT.