V dubnu na učitele čekají ještě dva semináře

Do konce dubna se uskuteční ještě dva semináře pro učitele základních a mateřských škol. Konají se v zasedací místnosti berounské radnice.

25. 4. od 14:00 Seminář Základy Hejného metody v předmatematické výchově. Lektorka Mgr. Eva Šubrtová učitelé  seznámí prostřednictvím aktivit s metodou, která rozvíjí předmatematickou gramotnost v mateřské škole. Součástí semináře bude i videoukázka a diskuse.

29. 4. od 14:00 Workshop Vyprávění příběhů pro školáky.
Určeno je pro učitele prvního stupně. Lektorka Markéta Holá ze společnosti Storytelling o.s. představí tento vzdělávací prostředek, který aktivně pracuje s literaturou a podněcuje zájem o ni. Napomáhá k vytvoření kladného vztahu ke knihám, pomáhá k vytvoření kontextu a hlubšímu pochopení textu. Cvičení a hry, ze kterých storytelling vychází, mohou velmi příznivě ovlivnit vývoj dítěte mladšího školního věku. Účastníci budou nejen teoreticky seznámeni s aktivitami, cvičeními a hrami pomáhajícími k rozvoji čtenářské gramotnosti, ale sami si všechna cvičení vyzkouší. Foto: archiv Story-telling.cz