header image

V dokumentech najdete list o zapojení škol do projektu

V záložce Dokumenty MAP II. nyní nově najdete dokument o zapojení škol do projektu, který je určen pro webové stránky všech zapojených škol. Do projektu se zapojilo 57 škol v území správního obvodu ORP Beroun (tj. 93,4 %) se souhlasem svých zřizovatelů. Odkaz na webové stránky projektu: http://www.mapberoun.cz/

Školy mají poslední dva měsíce na čerpání financí ze Šablon II. Využijte toho!

Šablony, nebo-li tzv. projekty zjednodušeného vykazování, jsou jedním z možných zdrojů, prostřednictvím kterých mohou mateřské, základní školy a nově i SVČ či ZUŠ získat finanční prostředky na svoji činnost. Jejich kladem je především jednoduchost, malá administrativní náročnost a také možnost dobře reflektovat potřeby školy. Poslední možnost na podání skončí 28….

Na kurzu si pedagogové sami vyzkoušejí storytelling

Workshop Vyprávění příběhů pro školáky je pro pro pedagogy prvního stupně připraven 29. 4. Koná se od 14:00 v zasedací místnosti MěÚ Beroun. Kurz povede lektorka Markéta Holá ze společnosti Storytelling o.s.  Účastníci budou nejen teoreticky seznámeni s aktivitami, cvičeními a hrami pomáhajícími k rozvoji čtenářské gramotnosti, ale sami si všechna…

V dubnu na učitele čekají ještě dva semináře

Do konce dubna se uskuteční ještě dva semináře pro učitele základních a mateřských škol. Konají se v zasedací místnosti berounské radnice. 25. 4. od 14:00 Seminář Základy Hejného metody v předmatematické výchově. Lektorka Mgr. Eva Šubrtová učitelé  seznámí prostřednictvím aktivit s metodou, která rozvíjí předmatematickou gramotnost v mateřské škole. Součástí semináře…

Úkolem koordinátorů je mimo jiné vytipovat potřeby zapojených škol

Koncem března se na berounské radnici sešli poprvé koordinátoři, kteří v projektu MAP ORP Beroun II. zastupují zapojené základní a mateřské školy.  Právě prostřednictvím těchto konkrétních lidí se mohou jednotlivé školy podílet na přípravě aktivit škol a aktivit spolupráce. Cílem je posílit přenos reálných potřeb z jednotlivých škol, které se mohou lišit,…

První seminář učitele zaujal

Za hojné účasti se ve středu 10. dubna konal v zasedací místnosti MěÚ Beroun první seminář Základy Hejného metody pro učitele matematiky 1. stupně základních škola. Lektorka PhDr. Sandra Holáková     přítomné seznámila nejen se samotnou metodou, její koncepcí, ale i s nejrůznějšími pomůckami. Nechyběly konkrétními příklady. Součástí semináře byla diskuse o problémech…

Na jednání padly návrhy témat vzdělávacích workshopů

Hlavním tématem dalšího setkání členů platformy zaměřené na spolupráci subjektů neformálního vzdělávání, které se uskutečnilo 19. března, bylo naplánování témat vzdělávacích workshopů nestátních neziskových organizací pro rok 2019. Návrhy workshopů v rámci MAP II.: • Intervize lektorů a zaměstnanců NNO napříč organizacemi • Podpora lektorů NNO: Jak motivovat děti ve věku…

Vznikne manuál pro učitele dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Další setkání pracovní skupiny pro rovné příležitosti se uskutečnilo 19. března. Cílem bylo prodiskutovat možnosti podpory dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v berounském regionu vytvořením manuálu určeného pedagogům z mateřských a základních škol. V první fázi se bude práce soustředit na manuál pro MŠ. Následně by stejný materiál mohl být…