header image

Kulatý stůl na téma Rovné příležitosti

Kulatý stůl na téma Rovné příležitosti ve vzdělávání v našem regionu se uskuteční 31. října od 16.00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Beroun. Cílem tohoto setkání je diskuse nad budoucí podobou práce na MAP II, jeho možnostmi a potenciálem organizací, které se na MAP II chtějí aktivně podílet. Město Beroun zahájilo práce na…